torstai 14. tammikuuta 2010

Islantilaisparat

Kertomus, joka voisi olla tottakin:Sijoitan vähäiset varani lahden eteläpuolen pankkiin, joka maksaa nyt parhaimman määräaikaistalletuksen koron. Jos kävisi niin ikävästi, että pankki keikahtaisi, niin silloin normaalin käytännön mukaan (vertaa Britannia ja Hollanti) Suomen valtio tulisi hätiin ja korvaisi minulle kadotetun pääoman. Sen jälkeen Suomen valtio perisi Virolta minun ja kaikkien muidenkin taloudellisesta riskeistä ymmärtämättömien suomalaisten korvatut talletussummat korkoineen. Varmasti virolaiset ystävämme ymmärtäisivät suomalaisten veljiensä hädän ja maksaisivat ilomielin velkansa, varsinkin kun se olisi esim. vain 12.000 euroa / kansalainen (kuten Islannissa).

* * * * * * * * * *

Kun islantilaiset pankit aloittivat vuosituhannen alussa pyramidihuijaukseen perustuvan pankkihyökkäyksen, he seurasivat suuren maailman (pääasiassa yhdysvaltalaisten pankkien) esimerkkiä: Lainataan korkealla korolla rahaa, tehdään kauppoja ja myydään voitolla, voitoilla maksetaan aikaisempaa velkaa, lainataan lisää rahaa ja kierre jatkuu siihen saakka kun kupla puhkeaa. Landsbank tarvitsi rahaa. Perustettiin Icesave keräämään korkealla korolla rahaa briteiltä ja hollantilaisilta. Brittiläiset ja hollantilaiset riskisijoittajat sijoittivat islantilaisen korkean koron maksavaan Icesaveen 3,8 miljardia euroa. Landsbank ei pystynyt edes näillä rahoilla maksamaan entisiä korkealla korolla ottamiaan velkojaan pois vaan kaatui. Velkavivutus kasvoi niin suureksi, että imaisi kokonaisen kansakunnan, Islannin, mukaansa.

Mutta riskisijoittajien Hollannissa ja Britanniassa ei tarvinnut murehtia. Näiden maiden hallitukset halusivat jatkaa vallassa. Se virhe, ettei sijoittajia oltu varoitettu pankkiriskistä korjattiin maksamalla tuo 3,8 miljardia euroa veronmaksajien pussista raha-ahneille sijoittajille. Pankkisäätelyn alasajosta maksettiin nyt miljardisummia. Britaniassa hurskasteltiin ja todettiin, että Islannin voi luokitella rosvovaltioksi, A-Qaidan tapaiseksi terroriorganisaatioksi, ja jäädytti Icesave-rahoja terrorisminvastaisten lakiensa nojalla.

Pankkisäätelyn alasajoa aikanaan ajaneiden brittien ja hollantilaisten valtiomahdit vaativat nyt sijoittajille maksettua 3,8 miljardia euroa huikealla 5,5 prosentin korolla Islannin valtiolta. Eihän se summa eikä mikään. Isalnnissa on 320.000 asukasta ja maksuvaade on asukasta kohden vain vajaa 12.000 euroa!! Kapitalismin lippulaiva talouslehti Financial Times´inkin mielestä eletään härskiä aikaa. Lehti toteaa, että maksuvaade 3,8 miljardia euroa on Britanialle ja Hollannille mitätön summa. Britanian tänä ja ensi vuoden elvytykseen tarvitsemastaan lainasta se on vain 1 (yhden) prosentin luokkaa. Financial Times toteaa lisäksi, että Britanian ja Hollannin pankit saivat hyödyn sijoittajille maksetuista rahoista.

Yhdysvaltalainen taloustieteen professori Michael Hudson kävi Islannissa loppukesällä. Hänen mukaansa Islannin ei pidä yrittääkään maksaa velkaansa, koska se ei voi maksaa. Velkasumma nousisi Islannin kaliiperiin nähden hyvin korkeaksi, eivätkä EU ja velkojaksi rekrytoitu IMF ole kertoneet, miten ne kuvittelevat Islannin voivan maksaa. Professori kirjoittaa myös, että vastuuta ja syyllisyyttä on yhtä lailla esim. brittihallituksella, joka teki omapäisiä ratkaisuja Islannille koituvista ongelmista välittämättä.

Islantilaiset ovat saaneet yllättäviä puolustajia Englannin talousvaikuttajista:
Financial Times -lehti näkee pääkirjoituksessaan (Do not put Iceland in a debtor’s prison, 7.1.), ettei Islannin presidentillä Grimssonilla ollut muuta vaihtoehtoa kuin hyllyttää veto-oikeudellaan Icesave-laki. Neljännes islantilaisista oli allekirjoittanut vetoomuksen lain kumoamisesta. Lehden mukaan Britannian ja Hollannin kova painostus on kääntynyt näin itseään vastaan. FT, joka on johdonmukaisesti pääkirjoituksissaan peräänkuuluttanut Britannian hallitukselta lievennystä Icesave-takaisinmaksusopimukseen, kritisoi Icesave-asian liittämistä IMF-rahoitukseen ja lainoihin mm. muilta Pohjoismailta. Lehden mukaan 3,9 miljardin euron saatava on myös velkojamaiden näkökulmasta ”triviaali”.
Independent-lehti arvostelee pääkirjoituksessaan (Iceland should not be bullied, 7.1.) jyrkästi Britannian hallituksen toimintaa. Independent näkee, että Britannian hallitus on käyttänyt vaikutusvaltaansa, että Icesave-lain läpimeno on edellytys IMF:n rahoitukselle ja EU-jäsenyydelle. ”Good oldfashioned blackail, one might call it,” lehti toteaa. Lisäksi Independent muistuttaa, että Britannian toimet Islantia kohtaan ovat olleet koko Icesave-sagan puhkeamisesta lähtien kovia mm. takavarikoidessaan Landsbankin omaisuuden terrorismilainsäädännön nojalla Britanniassa.

Suomen ja muiden pohjoismaiden on yhdessä vaadittava lievennyksiä takaisinmaksuvaateisiin, vaikkakin Islanti on monen suomalaisenkin mielestä öykkäröinnillään ansainnut rosvovaltion aseman.

Kirjoitti Ilkka Eskola

Ei kommentteja: