sunnuntai 17. tammikuuta 2010

Nobelin rauhanpalkinto / Afganistan ja Haiti

Afganistan
Radiouutiset kertoi Nobelin rauhanpalkinnon saajan presidentti Barack Obaman aikovan pyytää kongressilta tälle vuodelle vielä 33.000.000.000 (33 miljardia) dollaria USA:ssa epäsuosittuun Afganistanin sotaan. Lisärahoitusta tarvitaan, koska osana sotastrategian uudistusta Obama määräsi viime vuoden lopulla lisättäväksi Afganistanissa olevia joukkoja 30.000:lla hengellä eli yhteensä 100.000 henkeen.
Pentagonin tältä vuodelta saama budjettirahoitus nousisi siten 660 miljardista dollarista 693.000.000.000 (693 miljardiin) dollariin. Tästä summasta on varattu suoraan Afganistanin ja Irakin sotiin 159.000.000.000 (159 miljardia) dollaria.Haiti
Maanjäristyksen uhreille Haitissa USA on lupautunut hankimaan 100.000.000 (100 miljoonalla) dollarilla ruokaa, vettä ja lääkkeitä. Presidentti Barack Obama lupasi haitilaisille, ettei heitä olisi hylätty tai unohdettu.
USA lähettää 3500 sotilasta Haitiin hätäapuun ja valvomaan turvallisuutta. Haitissa asuu noin 45.000 amerikkalaista.

Yhteenveto
Ylimääräinen 33 miljardia dollaria / hätäapu 100 miljoonaa dollaria. Rauhanpalkinnon saaja laittaa rahantarpeet järjestykseen.
Kirjoitti Ilkka Eskola

torstai 14. tammikuuta 2010

Islantilaisparat

Kertomus, joka voisi olla tottakin:Sijoitan vähäiset varani lahden eteläpuolen pankkiin, joka maksaa nyt parhaimman määräaikaistalletuksen koron. Jos kävisi niin ikävästi, että pankki keikahtaisi, niin silloin normaalin käytännön mukaan (vertaa Britannia ja Hollanti) Suomen valtio tulisi hätiin ja korvaisi minulle kadotetun pääoman. Sen jälkeen Suomen valtio perisi Virolta minun ja kaikkien muidenkin taloudellisesta riskeistä ymmärtämättömien suomalaisten korvatut talletussummat korkoineen. Varmasti virolaiset ystävämme ymmärtäisivät suomalaisten veljiensä hädän ja maksaisivat ilomielin velkansa, varsinkin kun se olisi esim. vain 12.000 euroa / kansalainen (kuten Islannissa).

* * * * * * * * * *

Kun islantilaiset pankit aloittivat vuosituhannen alussa pyramidihuijaukseen perustuvan pankkihyökkäyksen, he seurasivat suuren maailman (pääasiassa yhdysvaltalaisten pankkien) esimerkkiä: Lainataan korkealla korolla rahaa, tehdään kauppoja ja myydään voitolla, voitoilla maksetaan aikaisempaa velkaa, lainataan lisää rahaa ja kierre jatkuu siihen saakka kun kupla puhkeaa. Landsbank tarvitsi rahaa. Perustettiin Icesave keräämään korkealla korolla rahaa briteiltä ja hollantilaisilta. Brittiläiset ja hollantilaiset riskisijoittajat sijoittivat islantilaisen korkean koron maksavaan Icesaveen 3,8 miljardia euroa. Landsbank ei pystynyt edes näillä rahoilla maksamaan entisiä korkealla korolla ottamiaan velkojaan pois vaan kaatui. Velkavivutus kasvoi niin suureksi, että imaisi kokonaisen kansakunnan, Islannin, mukaansa.

Mutta riskisijoittajien Hollannissa ja Britanniassa ei tarvinnut murehtia. Näiden maiden hallitukset halusivat jatkaa vallassa. Se virhe, ettei sijoittajia oltu varoitettu pankkiriskistä korjattiin maksamalla tuo 3,8 miljardia euroa veronmaksajien pussista raha-ahneille sijoittajille. Pankkisäätelyn alasajosta maksettiin nyt miljardisummia. Britaniassa hurskasteltiin ja todettiin, että Islannin voi luokitella rosvovaltioksi, A-Qaidan tapaiseksi terroriorganisaatioksi, ja jäädytti Icesave-rahoja terrorisminvastaisten lakiensa nojalla.

Pankkisäätelyn alasajoa aikanaan ajaneiden brittien ja hollantilaisten valtiomahdit vaativat nyt sijoittajille maksettua 3,8 miljardia euroa huikealla 5,5 prosentin korolla Islannin valtiolta. Eihän se summa eikä mikään. Isalnnissa on 320.000 asukasta ja maksuvaade on asukasta kohden vain vajaa 12.000 euroa!! Kapitalismin lippulaiva talouslehti Financial Times´inkin mielestä eletään härskiä aikaa. Lehti toteaa, että maksuvaade 3,8 miljardia euroa on Britanialle ja Hollannille mitätön summa. Britanian tänä ja ensi vuoden elvytykseen tarvitsemastaan lainasta se on vain 1 (yhden) prosentin luokkaa. Financial Times toteaa lisäksi, että Britanian ja Hollannin pankit saivat hyödyn sijoittajille maksetuista rahoista.

Yhdysvaltalainen taloustieteen professori Michael Hudson kävi Islannissa loppukesällä. Hänen mukaansa Islannin ei pidä yrittääkään maksaa velkaansa, koska se ei voi maksaa. Velkasumma nousisi Islannin kaliiperiin nähden hyvin korkeaksi, eivätkä EU ja velkojaksi rekrytoitu IMF ole kertoneet, miten ne kuvittelevat Islannin voivan maksaa. Professori kirjoittaa myös, että vastuuta ja syyllisyyttä on yhtä lailla esim. brittihallituksella, joka teki omapäisiä ratkaisuja Islannille koituvista ongelmista välittämättä.

Islantilaiset ovat saaneet yllättäviä puolustajia Englannin talousvaikuttajista:
Financial Times -lehti näkee pääkirjoituksessaan (Do not put Iceland in a debtor’s prison, 7.1.), ettei Islannin presidentillä Grimssonilla ollut muuta vaihtoehtoa kuin hyllyttää veto-oikeudellaan Icesave-laki. Neljännes islantilaisista oli allekirjoittanut vetoomuksen lain kumoamisesta. Lehden mukaan Britannian ja Hollannin kova painostus on kääntynyt näin itseään vastaan. FT, joka on johdonmukaisesti pääkirjoituksissaan peräänkuuluttanut Britannian hallitukselta lievennystä Icesave-takaisinmaksusopimukseen, kritisoi Icesave-asian liittämistä IMF-rahoitukseen ja lainoihin mm. muilta Pohjoismailta. Lehden mukaan 3,9 miljardin euron saatava on myös velkojamaiden näkökulmasta ”triviaali”.
Independent-lehti arvostelee pääkirjoituksessaan (Iceland should not be bullied, 7.1.) jyrkästi Britannian hallituksen toimintaa. Independent näkee, että Britannian hallitus on käyttänyt vaikutusvaltaansa, että Icesave-lain läpimeno on edellytys IMF:n rahoitukselle ja EU-jäsenyydelle. ”Good oldfashioned blackail, one might call it,” lehti toteaa. Lisäksi Independent muistuttaa, että Britannian toimet Islantia kohtaan ovat olleet koko Icesave-sagan puhkeamisesta lähtien kovia mm. takavarikoidessaan Landsbankin omaisuuden terrorismilainsäädännön nojalla Britanniassa.

Suomen ja muiden pohjoismaiden on yhdessä vaadittava lievennyksiä takaisinmaksuvaateisiin, vaikkakin Islanti on monen suomalaisenkin mielestä öykkäröinnillään ansainnut rosvovaltion aseman.

Kirjoitti Ilkka Eskola

torstai 7. tammikuuta 2010

Kauppojen aukiololaki selkiinnytti asiointia ?

Päivittäistavarakauppa ry: "Järjestelmä oli sekava: kauppojen aukioloaikoja oli vaikea muistaa. Se haittasi suunnitelmien tekemistä ja arjen hallintaa. "

Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista astui voimaan uusittuna 1.12.2009 alkaen.

Aukioloaikojen pääsääntö
Ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä saa lain mukaan harjoittaa arkipäivänä kello 7:n ja 21:n välisenä aikana, paitsi lauantaina kello 7:n ja 18:n välisenä aikana ja sunnuntaina kello 12:n ja 18:n välisenä aikana. Marras- ja joulukuussa isänpäivän ja jouluaaton välisenä aikana vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä saa kuitenkin sunnuntaina harjoittaa kello 12:n ja 21:n välisenä aikana (poikkeukset em. pääsäännöstä alla).

Laki ei koske
 • apteekkeja;
 • lentoasemilla ja satamissa ulkomaanliikennettä varten varatuilla alueilla tai liikennevälineissä tapahtuvaa myyntiä;
 • päivittäistavarakaupan myymälöitä myyntipinta-ala on enintään 400 neliömetriä lukuun ottamatta juhlapäivien aukioloaikoja (juhlapäivien aukioloajat alla);
 • kioskikauppaa tai siihen verrattavaa kauppaa;
 • automaateista tapahtuvaa myyntiä;
 • markkina- ja torikauppaa;
 • majoitus- ja ravitsemisliikkeissä tapahtuvaa myyntiä;
 • sairaalassa tai huoltolaitoksessa tapahtuvaa myyntiä;
 • ulkosalla, bensiini- ja huoltoasemilla sekä autokorjaamoissa ja niihin verrattavissa myyntipaikoissa tapahtuvaa moottorien poltto- ja voiteluaineiden, nesteytetyn palavan kaasun sekä ajoneuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa;
 • autokauppaa;
 • kukkien myyntiä eikä puutarhamyymälöissä tapahtuvaa kukkien, taimien, mullan, puutarhatyökalujen ja -kalusteiden sekä muiden vastaavien tuotteiden myyntiä;
 • huutokauppaa eikä sellaisten näyttelyiden järjestämistä, joissa myydään arvoltaan vähäisiä näyttelyn aiheeseen liittyviä tuotteita tai joiden yhteydessä ei tapahdu myyntiä;
 • antiikkitavaroiden ja käytettyjen tavaroiden myyntiä;
 • taidemyyntiliikkeissä ja julkisissa tiloissa tapahtuvaa taidemyyntiä;
 • koti- ja käsiteollisuustuotteiden myyntiä;
 • myymäläautoja ja muuta liikkuvaa kauppaa;
 • asemakaavalla vahvistetun kaupungin, kuntakeskuksen tai muun siihen rinnastettavan tiiviin asutuksen ulkopuolella sijaitsevaa kauppaa, ellei kyseessä ole vähittäiskaupan suuryksikkö tai vaikutuksiltaan suuryksikköön verrattavissa oleva myymäläkeskittymä (lakia ei sovelleta ennen tämän lain voimaantuloa toimintansa aloittaneisiin vähittäiskaupan suuryksiköihin ja myymäläkeskittymiin).
Vähittäiskauppojen sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden pääsäännöstä poikkeavat aukioloajat vuonna 2010 (huomaa ed. oleva ”Laki ei koske”-kohta esim. alle 400 neliömetrin päivittäistavaramyymälät)
lain mukaan suljetut päivät
01.01.2010
06.01.2010
02.04.2010
04.04.2010
05.04.2010
01.05.2010
09.05.2010
13.05.2010
23.05.2010
26.06.2010
06.11.2010
14.11.2010
06.12.2010
25.12.2010
26.12.2010
lain mukaan rajoitettu aukioloaika (enimmäisaukioloaika)
30.04.2010 klo 7-18
25.06.2010 klo 7-12
24.12.2010 klo 7-12
31.12.2010 klo 7-18

Juhlapäivien aukioloajat enintään 400 neliömetrin päivittäistavaramyymälöissä vuonna 2010lain mukaan suljetut päivät
01.01.2010
06.01.2010
02.04.2010
04.04.2010
01.05.2010
09.05.2010
13.05.2010
23.05.2010
26.06.2010
06.11.2010
14.11.2010
06.12.2010
25.12.2010
lain mukaan rajoitettu aukioloaika (enimmäisaukioloaika)
05.04.2010 4 h välillä klo 8-18
30.04.2010 klo 7-18
25.06.2010 klo 7-12
24.12.2010 klo 7-12
26.12.2010 4 h välillä klo 8-18
31.12.2010 klo 7-18

Kaikki merkit viittaavat siihen, että Päivittäistavarakauppa ry tähtää edelleen aukiolojen laajentamiseen, mikä taas merkitsee sitä, että Palvelualojen ammattiliitto PAM saa taas neuvotella tes-parannuksia kaupan alalle.
kirjoitti Ilkka Eskola

tiistai 5. tammikuuta 2010

Jalkapantako väkivaltaisuudelle ratkaisu

Espoon tragedian innoittamina ovat nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa vastustavat yksilöt taas saaneet mielestään konkreettisen näytön monikulttuurisista vaaroista.

Pääministerikin ehätti popularisoimaan oleskeluluvan peruuttamisella, vaikkakin lehtitiedon mukaan "Minusta näyttää, että kyseessä on pikemminkin ihmissuhteisiin liittyvä rikos kuin ulkomaalaiseen alkuperään liittyvä kysymys" hieman lieventää asiaa. Pääministeri Vanhanen on kuitenkin selvästi sitä mieltä, että rikollisen mielenlaadun omaavat pitäisi karkottaa. Lisäisin listaan rikollisen mielenlaadun lisäksi militaristisen mielenlaadun. Karkotuksilla säästyttäisiin Myyrmannin, Jokelan, Kauhajoen ja Espoon tapaisilta tragedioilta.

Oikeusministeri Brax tarjoaa lähestymiskiellon valvontaan elektronista jalkapantaa. HS:n (31.12) mukaan poliisi oli lehdelle vahvistanut "Lähestymiskiellosta huolimatta ex-naisystävä ja Shkupolli olivat tekemisissä keskenään hiljattain" eli molemmilla olisi pitänyt olla panta jalassa (vertaa Matin ja Mervin yhteiselon aikaisempiin jatkumoihin). Elektronista jalkapantaa voisi kokeille ihmisille, jotka aikovat matkustaa Yhdysvaltoihin. Yhden vuoden ajan ennen matkustusta maahan CIA seuraisi mitä maahantulijat puuhailevat ja näin vapauden mallimaa säästyisi terroristien juonilta.
Kirjoitti Ilkka Eskola

sunnuntai 3. tammikuuta 2010

Aikaista joulunvalmistelua

Kun uudevuoden vaihteessa kiertelin eteläistä Suomea (oli huono keli ja kylmää), olin vähän hämmästynyt: Valaistuja joulukuusia, jouluvaloja yms. näkyi joka vähänkin arvonsa tuntevan kauppaliikkeen/keskuksen tuntumassa.

Muistan selvästi, vaikka dementtia vähän vaivaakin, että lapsuudessani kauppojen jouluikkunat avattiin ja köynnökset lamppuineen ripustettiin ikkunoiden ympärille pari viikkoa ennen joulua. Kun poikani oli lapsi, alkoivat  jouluvalmistelut jo joulukuun alkupäivinä. Mutta nyt jouluun valmistaudutaan jo 50 viikkoa ennen joulua.

Voi tätä markkinatalouden huuma-aikaa.
Kirjoitti Ilkka Eskola

perjantai 1. tammikuuta 2010

Lunta, lunta

Kertomus ihanasta lumesta

KIVA KUN TULEE TALVI JA LUNTA...


Joulukuun 11.klo 17.00
talvikuva1Lunta sataa. Ensilumi on sitten kaunista. Luonto tulee kauniin valkoiseksi ja mieli piristyy, kun ei ole enää niin pimeää. Tein vaimolleni ja itselleni kuuman rommitotin ja istuimme ikkunan ääressä katsomassa hiutaleiden leijumista kevyesti maahan ja peittämässä puun oksia. Todella kaunista.

Joulukuun 12.
Heräsin ja katsoin ikkunasta ulos. Koko maiseman peitti kristallinkirkas uusi lumi. Hieno näky. Jokaisella puulla ja pensaalla oli valkoinen kaapu. Tein talven ensimmäiset lumityöt ja nautin joka kolallisesta..
Kolasin sekä pihan että jalkakäytävän. Myöhemmin päivällä teknisen viraston aura aurasi tien ja työnsi lumen portin eteen. Kuljettaja hymyili minulle ja vilkutti. Minäkin vilkutin hänelle ja kolasin portin taas auki.

Joulukuun 13.
talvikuva2Viime yönä satoi vajaat 15 cm lunta ja pakkasta on pari astetta. Pihakoivuista katkesi muutamia oksia lumen painosta. Tein lumityöt. Ja taas saatuani työt valmiiksi, tuli aura-auto. Lumi oli tällä kertaa ruskeanharmaata.

Joulukuun 14.
Sää lauhtui, lumi suli sohjoksi, joka jäätyi liukkaaksi, kun pakkanen taas laski. Kaaduin perseelleni jalkakäytävälle. 50 euroa poliklinikkamaksua, mutta onneksi mitään ei ollut poikki. Sääennustus lupasi lisää lunta.

Joulukuun 15.
Yhä kylmää. Myin vaimon auton ja ostin maasturin, jotta hän pääsisi töihin. Auto liukui kuitenkin päin kaidetta ja oikea etukulma meni aika pahasti kasaan. Viime yönä satoi reilut 15 cm lunta. Molemmat autot ovat aivan suolassa ja kurassa. Tiedossa lumitöitä tänään. Se perkeleen aura ajoi meidän ohitse kaksi kertaa.

Joulukuun 16.
talvikuva310 astetta pakkasta. Lisää tuota perhanan lunta. Pihalla ei ole yhtään puuta tai pensasta, joka ei olisi vahingoittunut. Sähköt oli poikki melkein koko yön. Yritin pitää talon lämpiminä kynttilöillä ja bensiinilämmittimellä, joka tosin roiskaisi hiukan yli, syttyi tuleen ja oli polttaa koko talon. Sain onneksi matolla tukahdutettua liekit, mutta sain toisen asteen palovammoja käsiini ja silmä ripset ja kulmakarvat paloivat. Auto karkasi käsistä matkalla poliklinikalle ja hajosi lunastuskuntoon.

Joulukuun 17.
Tuota vittuperkeleen valkoista paskaa tulee koko ajan. Kaikki perkeleen vaatteet pitää olla päällä, jos haluaa käydä postilaatikolla. Jos saan käsiini sen kusipään, joka ajaa tuota aura-autoa, niin revin siltä sydämen rinnasta. Se on varmaan kulman takana kytiksessä ja odottaa kunnes saan jalkakäytävän puhtaaksi! Sähköt yhä poissa. Vesijohto jäätyi ja näyttää siltä, ettei katto kestä lumen painoa.

talvikuva4Joulukuun 18.
Saatana, 12 perkeleen senttiä uutta vitun lunta ja vitun räntää ja vitun jäätä, ja herra yksin tietää mitä paskaa sitä taivaasta viime yönä tuli. Yritin osua aura-auton kuljettajaa jäähakulla, mutta se pääsi pakoon. Vaimo jätti minut. Auto ei lähde käyntiin. Luulen, että minusta on tulossa lumisokea. En pysty liikuttamaan varpaitani. En ole nähnyt aurinkoa viikkoihin. Ennusteissa luvataan lisää lunta. Viima tekee ilman purevaksi. Perkele, muutan Espanjaan. Vituttaa niin perkeleesti! Saatanan lumi ja koko talvi!
Kirjoitti Ilkka Eskola